Uitzendburo

Opleiding BmBe lassen NIL 3

Theorie Constructies en Ontwerp

  • Lasnaadvormen en voorbewerkingen
  • Belastingen van constructies
  • Krimpverschijnselen
  • Lasposities en lasaanduidingen op tekening
  • Tekeninglezen

Praktijkniveau 3

  • Lassen van binnen- en buitenhoeknaden in de posities PB, PD, PF, PG; V-naden in de posities PA en PF.
  • Lassen uit plaat van samengestelde werkstukken waarin genoemde naadvormen en lasposities voorkomen.
  • Materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 1.
  • Beoordeling: Visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden ook radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.