Uitzendburo

Opleiding Autogeen lassen NIL 4

Theorie Fabricage en Toepassingen

  • Procesvariabelen bij het lassen
  • Autogene metaalbewerking in de praktijk
  • Lastoevoegmaterialen
  • Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
  • Lassen in de praktijk
  • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Praktijkniveau 4

  • Het middels naar links of recht lassen van pijpverbindingen in de posities PC, PF en PC met spiegel.
  • Materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 1.
  • Beoordeling: visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden in positie PF en PC.