Uitzendburo

Opleiding Autogeen lassen NIL 2

Autogeen lassen

Wat is autogeen lassen:

Het autogeen lassen is een smeltlasproces.

Bij dit lasproces ontstaat warmte door het verbranden van een brandbaar gas acetyleen en zuurstof. De twee gassen komen vanuit de gascilinder naar de lasbrander en worden in de mengkamer gemengd. Dit gasmengsel stroomt uit het mondstuk (laspitje) van de lasbrander, het gas wordt ontstoken en vormt zo de lasvlam van ongeveer 3160 °C. De gassen die bij verbranding van acetyleen en zuurstof ontstaan zorgen voor bescherming van het smeltbad.

Wat leer je tijdens de autogeen lascursus:

Omdat er geen stroombron is leer je tijdens de NIL autogeen lascursus om te gaan met een brander.

Onder de inwerking van warmte worden metalen werkstukdelen plaatselijk vloeibaar gemaakt en tot één geheel verbonden.

Tijdens de autogeen lasopleiding zullen er diverse situaties aan bod komen om een juiste lasverbinding te maken met of zonder toevoegmateriaal. Autogeen lassen word niet meer vaak toegepast maar is bij de verwarmingsindustrie nog wel gewenst.

Afhankelijk van het niveau van autogeen lassen komen autogeen snijden en hardsolderen ook aan bod.

Theorie: Materialen en hun gedrag bij het lassen

  • Scheikundige begrippen
  • IJzer- en staalbereiding
  • Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
  • De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen voor de lasbaarheid van staal
  • Handelsvormen van staalproducten
  • Lasonderzoek

Praktijkniveau 2

  • Het naar links of rechts lassen van: I-naden en hoeknaden in de psoities PA, PC, PF. Het handmatig autogeen snijden van figuren met rechte en gebogen lijnen.
  • Lassen: materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort:CEN/ISO TR 15608: groep 1.
  • Snijden: materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CEN/ISO TR 15608: groep 1.
  • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.