Uitzendburo

Opleiding Autogeen lassen NIL 3

Theorie Constructies en Ontwerp

  • Lasnaadvormen en voorbewerkingen
  • Belastingen van constructies
  • Krimpverschijnselen
  • Lasposities en lasaanduidingen op tekening
  • Tekeninglezen

Praktijkniveau 3

  • Het middels naar links of recht lassen van: pijpverbindingen (o.a. met luikje, een broekstuk) in de posities PC, PF en H-L045.
  • Lassen: materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
  • Snijden: materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CEN/ISO TR 15608: groep 1.
  • Beoordeling: visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.