Uitzendburo

Opleiding Autogeen lassen NIL 2

Theorie: Materialen en hun gedrag bij het lassen

  • Scheikundige begrippen
  • IJzer- en staalbereiding
  • Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
  • De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen voor de lasbaarheid van staal
  • Handelsvormen van staalproducten
  • Lasonderzoek

Praktijkniveau 2

  • Het naar links of rechts lassen van: I-naden en hoeknaden in de psoities PA, PC, PF. Het handmatig autogeen snijden van figuren met rechte en gebogen lijnen.
  • Lassen: materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort:CEN/ISO TR 15608: groep 1.
  • Snijden: materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CEN/ISO TR 15608: groep 1.
  • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.