Uitzendburo

Opleiding MIG lassen NIL 4

Theorie Fabricage en Toepassingen

  • Procesvariabelen bij het lassen
  • De boog
  • Lastoevoegmaterialen
  • Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
  • Lassen in de praktijk
  • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Praktijkniveau 4

  • Lassen van binnenhoeknaden in de posities PB, PD en PF.
  • Lassen van V-naden en dubbele V-naden in de posities PA, PE en PC.
  • Materiaaldikte: 6 t/m 20 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23.
  • Beoordeling: Visueel en door meten, de stompe lasverbindingen met een V-naad worden radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.