Uitzendburo

Opleiding MIG lassen NIL 3

Theorie Constructies en Ontwerp

  • Lasnaadvormen en voorbewerkingen
  • Belastingen van constructies
  • Krimpverschijnselen
  • Lasposities en lasaanduidingen op tekening
  • Tekeninglezen

Praktijkniveau 3

  • Lassen van binnen- en buitenhoeknaden, al dan niet met tegenlas, in de posities PA, PB, PD en PF.
  • Lassen van open V-naden en dubbele V-naden (X-naden) in posities PA en PF.
  • Lassen van werkstukken uit en/of samengesteld uit staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal in de hiervoor genoemde posities.
  • Materiaaldikte:6 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23.
  • Beoordeling: Visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden ook radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.