Uitzendburo

Opleiding MIG lassen NIL 2

Theorie: Materialen en hun gedrag bij het lassen

  • Scheikundige begrippen
  • Bereiding van aluminium
  • Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
  • Handelsvormen van aluminium
  • Lasonderzoek

Praktijkniveau 2

  • Lassen van binnen- en buitenhoeknaden, al dan niet met tegenlas, in de posities PC, PD, en PF. Lassen van overlapnaden in posities PF en V-naden in de positie PA.
  • Lassen van werkstukken uit en/of samengesteld uit staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal in de hiervoor genoemde posities.
  • Materiaaldikte:4 t/m 10 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23.
  • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.