Uitzendburo

Opleiding MIG lassen NIL 1

Theorie: Processen en Apparatuur

  • Lasprocessen (principes)
  • Lasinstallaties voor het MIG lassen
  • Principe Booglassen

Praktijkniveau 1

  • Lassen van I-naden in de positie PA en binnen- en buitenhoeknaden in de positie PA en PB.
  • Lassen van werkstukken uit staaf, plaat-, profiel- en buismaterialen in de hiervoor genoemde posities.
  • Materiaaldikte:4 t/m 6 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23.
  • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.